Още за преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери: НОИ публикува разяснения

10

Националният осигурителен институт (НОИ) предлага на своя интернет сайт подробни разяснения относно нормативната уредба на възможността за преизчисляване на трудовите пенсии на хора, които продължават да полагат труд и да се осигуряват след пенсионирането си. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ. Информацията може да бъде открита в рубриката „Актуално“.
Предвидени са два начина за преизчисляване. Първият начин е служебно – с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или преизчисляването на пенсията до края на предходната календарна година. Вторият начин е по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, до датата на преизчисляването, съобщава БТА.
От разясненията стават ясни мотивите на законодателя да предвиди като дата на служебното преизчисляване 1 април на всяка календарна година, посочват от НОИ. Акцентът е, че се прилага единен подход и еднакъв период за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, като се гарантира равнопоставеност на всички правоимащи.

Ако преизчисляването се извършва от 1 януари на всяка година с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж до края на предходната календарна година, каквито предложения са правени, това не би донесло допълнителни ползи за пенсионерите, тъй като заради обмена на осигурителните данни и времето за технологична обработка на близо 400 хиляди пенсии, изплащането им пак би се реализирало през април.
Следва да се подчертае също, че при извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането. Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява осъвременяването от 1 юли в съответната година, отбелязват от НОИ.
Миналата седмица от НОИ съобщиха, че институтът ще преизчисли служебно пенсиите на близо 336 000 работещи пенсионери. Служебното преизчисляване на пенсиите започна като извънредна мярка през март 2020 година, заради ковид пандемията.
През 2021 г. извънредната мярка беше трансформирана в постоянно действаща. В началото на април същата година бяха преизчислени служебно пенсиите на 294 000 работещи пенсионери. През 2022 г. броят им достигна малко над 340 000. Средният размер на увеличението на пенсиите при последното преизчисление беше 13,20 лева.

Коментари
Зареждане...