Право на отговор на д-р Стойчо Кацаров: Прокуратурата тихомълком прекрати разследване срещу мен

11

В писмо до редакцията д-р Стойчо Кацаров изяснява обстоятелствата около образувано досъдебно производство за закупуване на бързи антигенни тестове за ученици, за което fakti.bg съобщи. Но тъй като от прокуратурата не направиха официално съобщение за прекратяването му според д-р Кацаров това оставя съмнение за неговата почтеност и морал. Публикуваме неговото право на отговор дословно:
Уважаеми г-н Ганев,
Преди една година във fakti.bg бе публикувана статия, на базата на информация от прокуратура и КПКОНПИ за установени нарушения и образувано досъдебно производство за закупуването на бързи антигенни тестове за ученици, които обстоятелства пряко или непряко бяха свързани с името ми, като министър на здравеопазването по това време.

Разпространението на тази информация остави у мнозина съмнения в моята почтеност и морал. Тогава говорителят на прокуратурата обеща да информира обществеността за резултата от разследването, но така и не го направи.
В отговор на мое запитване, с писмо № 8012/2023 година, г-жа Илиана Кирилова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура ме информира, че досъдебното производство по този случай (ДП №14/22 на СО-СП) е било прекратено с окончателен акт на основание чл. 243, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 24, ал.1 т. 1 от НПК, който гласи:
„Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато деянието не е извършено или не съставлява престъпление.“

В мотивите на постановлението за прекратяване е записано:
„Установено е, че процедурите за закупуване на бързи ковид тестове за ученици, проведени по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от НС на 13.03.2020 година, са проведени законосъобразно без установени нарушения от възложителя – Министерството на здравеопазването. Промяната в неустойката от 0.5% на 5% за всеки ден забава, извършена по нареждане на министър Кацаров е направена законосъобразно. Министърът на здравеопазването е в правото си да договори условия, които в най-голяма степен защитава интересите на възложителя. Увеличаването на размера на неустойката за неизпълнените в срок доставки е имало дисциплиниращ ефект спрямо изпълнителите, а също така е реализиран положителен финансов резултат за бюджета на Министерството на здравеопазването, респективно за Централния бюджет, чрез реализиране на приходи от платени неустойки, с които са намалени общите разходи за закупуване на бързи антигенни тестове за откриване на SARS-CoV-2 за изследване на ученици.“
Оклеветяването ми не е по грешка. То е добре пресметната акция за дискредитирането ми, инициирана от засегнати от действията ми политици, за това, че като министър разкрих мащабна корупция в здравното министерство и в няколко големи държавни болници, както и показах наяве цялата несъстоятелност на водената от през последното десетилетие здравна политика, една от трагичните последици, на която беше извънредната смъртност от Ковид – 19.
Аз имам само едно оръжие в тази битка – истината.
Основавайки се на принципите на журналистическата етика и с разбирането, че отговорността ни за изграждането на демократична и правова държава е обща, се обръщам към вас с молба, да съдействате за това истината да стигне до хората.
Моля, като право на отговор или под каквато форма прецените, да разпространите тази информация, по начина, по който беше разпространена от вашата медия информацията на КПКОНПИ и Прокуратурата за започване на досъдебното производство, в която информация те които косвено свързваха името ми с внушения за извършено престъпление.
С уважение:
Д-р Стойчо Кацаров

Коментари
Зареждане...