Община Русе и синдикатите в здравеопазването и социалните дейности подписаха колективен трудов договор

9

Община Русе, Регионален съвет на Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/и Синдикален регионален съюз /СРС/ на КТ „Подкрепа” постигнаха споразумение за подписване на новия колективен трудов договор /КТД/ за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности”. Подписи под документите положиха кметът Пенчо Милков, Кирил Черкезов – председател на СРС КТ „Подкрепа” и Боянка Димитрова – областен координатор на РС КНСБ.
Колективният трудов договор за функция „Здравеопазване”, регламентира трудовите и осигурителни взаимоотношения на работещите в Детско и училищно здравеопазване, Детски ясли, Детска млечна кухня, а за функция „Социални дейности” на работещите в Дом за стари хора; Дом за пълнолетни лица с физически увреждани; Дом за пълнолетни лица с деменция и Домашен социален патронаж, на територията на Община Русе.
В новия КТД се постигна договореност по няколко точки:• Право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение, за срок от 7 месеца, ако работникът или служителят от функция „Здравеопазване“ и медицинските специалисти от специализираните институции е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 г. трудов стаж през последните 20 години
• Увеличен е размерът на допълнително трудово възнаграждение за нощен труд от 1.00 лв. на 1,30 лв. за всеки отработен нощен час или част от него.
• Договорени са допълнителни 8 работни дни за медицински персонал от функция „Социални дейности“ и 7 работни дни за немедицински персонал от функция „Здравеопазване“ и функция „Социални дейности“ към основния платен отпуск. Запазват се 12 работни дни за медицински персонал от дейност „Здравеопазване“ като допълнителен платен отпуск.
Договореностите между ръководството на Община Русе и синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” се реализираха в добър социален диалог. Общинският колективен трудов договор за служителите в детско и училищно здравеопазване и за служителите в социални дейности е със срок на действие две години.
Русе / България

Коментари
Зареждане...