Доц. Стоянка Черкезова: Делът на бедните в Северозападна България е най-голям

3

Разликата между 20-те процента най-бедни и 20-те процента най-богати у нас е 7-8 пъти. Преди години беше над 8 пъти, в последните години е около 7.5 пъти.Това каза в студиото на Euronews Bulgaria доц. Стоянка Черкезова от Института за изследване на населението и човека към БАН.Особено над 75-80 г., и особено сред жените имаме много ниски доходи. Другата група с много дълбока бедност е ромската група. На следващото място разпространението на бедността е при българските турци. Най-малко е разпространена бедността при българите.Неравенствата в доходите започват да растат в периода на растеж след 2002-2003 г., когато икономиката ни започва да се възстановява.Преразпределителните дейности в страната не работят достатъчно, за да решим проблемите с тези неравенства и бедността.България е с най-ниски доходи в Европа средно на човек от населението. В европейски контекст в България говорим не просто за бедност, а за дълбока бедност.Делът на бедните в Северозападна България е най-голям.Имаме леко подобряване на показателите от преди 1-2 г., което можем да отдадем на увеличаването на трансферите към пенсионерите, но това не е достатъчно.
Достъпът до образование е различен в различните населени места, в социални и етнически групи. Имаме концентриране на деца с нисък икономически статус в едни училища и с висок в други.Друго неравенство е при заплащането между мъжете и жените. За едни и същи позиции и сектори жените са по-ниско заплатени от мъжете. Отделно имаме феминизирани сектори – в образованието, науката, медицинските сестри.
България

Коментари
Зареждане...