Схемата 60×40 и какво трябва да знаем за нея

0 186

В последно време много се говори за мерките, които държавата предприема в подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията. Благодарение на водещо адвокатско дружество „Интелегис“, представяме на вашето внимание систематизирана информация за това – кой може да получи такава помощ, както и за реда и условията на процедурата.

Документът може да откриете тук.

Какво представляват мерките

  • С ПМС No55/30.03.2020 г., обн. ДВ бр. 31/01.04.2020 г. бяха приети условията и реда за подпомагане на работодатели, засегнати от извънредното положение и мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19;
  • Мерките са насочени към работодатели, които изпитват затруднения във връзка със запазването на заетостта в своите предприятия, но имат положителни перспективи за бизнеса си и желаят да запазят работните места на своите работници и служители;
  • Съотношението 60:40 се отнася до компенсиране на осигурителния доход на работниците и служителите. Реалната тежест за работодателите е по-висока, тъй като те са задължени да декларират и внесат всички дължими данъци и осигуровки;
  • Подобно на другите актове на извънредно законодателство, приети от страна на законодателната и изпълнителната власт, ПМС съдържа някои неясноти, които ще подлежат на тълкуване и изясняване в процеса на прилагане на мерките.

Свалете пълната информация за мерките тук.

Коментари
Зареждане...