Добра новина за инвеститорите

4

В постоянната Комисия по конституционните въпроси на Италия е внесен законопроект DDL S.2498. Той касае промени в италианската програма за инвеститорски визи (Dolce Visa). Негов автор е сенатор Габриеле Ланци от движението Пет звезди (Movimento Cinque Stelle). Ланци посочва относителната неефективност на италианската програма в сравнение с гръцките и португалските. В същото време той признава, че подобни схеми спомагат за привличането на чуждестранни инвестиции в краткосрочен и средносрочен план.
За да се увеличи привлекателността на Dolce Visa, законопроектът предлага следните нововъведения:
* Намаляване на минималния входен праг за инвестиране в компании от 500 000 EUR на 400 000 EUR и в иновативни стартиращи фирми от 250 000 EUR на 200 000 EUR.

* Въвеждане на допълнителни възможности за инвестиции – в „частни спестовни планове“ и в недвижими имоти. Опциите за проекти от обществен интерес (1 млн. EUR) и държавни облигации (2 млн. EUR) ще останат същите.
* Праговете за влизане при опцията за закупуване на недвижими имоти ще бъдат както следва: 1,5 млн. EUR за обекти в мегаполиси, 1 млн. EUR за имоти в малки градове, 750 000 EUR, ако населението на общината е под 25 000 души.
* Членовете на семейството на инвеститора ще имат право на разрешение за пребиваване по ускорена процедура (сега събирането на семейството може да отнеме до 6 месеца). Законопроектът предвижда и увеличаване на възрастовата граница за деца на издръжка от 18 на 21 години.

* Премахване на изискването за физически адрес на пребиваване в Италия. То ще бъде заменено от „дигиталната резиденция“ на инвеститора – онлайн профил, чрез който италианските власти могат да се свържат с чужденец.
* Петгодишната виза ще се издава веднага, без да е необходимо да се подновява след 2 години, както е в момента. Срокът за задържане на инвестиции в Италия ще се увеличи от 2 на 5 години.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите ТУК

Коментари
Зареждане...